Vooraf ingevulde aangifte (VIA) machtiging

Wat is de VIA machtiging?

De VIA machtiging is kort gezegd een machtiging waarmee wij gebruik kunnen maken van je vooraf ingevulde aangifte. In afwijking van de andere machtigingsbrieven die je van de Belastingdienst ontvangt hebben wij deze machtiging nodig voor het ophalen van verschillende gegevens die wij gebruiken bij het opstellen van jouw aangifte inkomstenbelasting, daarom is het activeren van deze machtiging belangrijk. Anders dan bij sommige andere machtigingen, moet je voor de VIA machtiging zelf actie ondernemen. Wij hebben dit proces zo eenvoudig als mogelijk gehouden.

Waarom willen wij dat je ons machtigt voor de VIA?

Wij beschouwen de VIA als een hulpmiddel bij het opstellen van je aangifte inkomstenbelasting. Wij controleren hiermee bijvoorbeeld of de aangifte volledig is. Je kunt natuurlijk altijd iets vergeten aan te leveren. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangiften stelt of corrigeert.

Waarom vragen wij dan toch ook alles nog op?

Dit doen wij omdat we graag een compleet beeld van de aangifte willen hebben. Op grond van de VIA ontvangen we bijvoorbeeld alleen de saldi van de rekeningen per 1-1 van een jaar. Wij ontvangen ook graag de saldi per 31-12 zodat we een eventueel verloop van het vermogen kunnen zien en hierop eventueel kunnen adviseren.

Daarnaast heeft de belastingdienst eenvoudigweg ook niet alle gegevens van je. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij ons de relevante info aanlevert. 

Hoe kun je de VIA machtiging aanleveren?

Bij voorkeur ontvangen wij de machtiging via ons portal. Daar staat een taak voor je klaar en dit is de meest veilige manier om ons de machtiging te verstrekken. 

Heb je nog vragen?

Bel ons dan even.