Wat wij van u verwachten

Opdrachten verstrekken en intrekken

De meeste werkzaamheden zullen wij pas voor u verrichten nadat u daar opdracht toe heeft gegeven en akkoord bent gegaan met onze uurtarieven en de geoffreerde bedragen. Afhankelijk van de soort opdracht (advisering, aangifte, jaarrekening) beschouwen wij de verleende opdracht als doorlopend en gaan er dus vanuit dat wij uw aangifte en/of jaarrekening het volgende jaar weer mogen opstellen. Deze werkzaamheden worden door ons ruim van tevoren ingepland. Wilt u de opdracht intrekken, doet u dat dan tijdig en schriftelijk.

Aanlevering van informatie 

Wij verwachten dat u alle informatie aanlevert die relevant is voor door ons te verzorgen werkzaamheden. Om u daarbij te helpen, hebben wij een checklist aangifte inkomstenbelasting opgesteld.

Vragen over de factuur

Mocht u vragen of opmerkingen over een factuur hebben, dan verzoeken wij u binnen 8 dagen te reageren. Na deze termijn gaan wij er vanuit dat de factuur geen onduidelijkheden of onjuistheden bevat en dat betaling binnen de termijn zal plaatsvinden.

Betaling van declaraties 

We vragen u onze declaratie te betalen binnen twee weken. Wij zien het als een vorm van waardering voor ons werk als onze rekeningen binnen de betaaltermijn worden voldaan. De uiterste betaaltermijn is 30 dagen. Als de factuur ná deze termijn van 30 dagen niet door u is betaald, zullen wij u schriftelijk of telefonisch benaderen. Ontvangen wij daarna geen betaling, dan sturen wij een tweede en laatste herinnering. Mocht ook na deze herinnering betaling uitblijven, dan zullen wij de vordering overdragen aan ons incassobureau. Bovendien voeren we vanaf de tweede herinnering geen werkzaamheden meer voor u uit.

Betalingsregeling 

Mocht direct na ontvangst van de declaratie al duidelijk zijn dat u die niet binnen de termijn kunt betalen, dan vernemen wij dat graag direct. Wellicht kunnen wij dan een betalingsregeling treffen. We doen dat alleen als u tijdig meldt dat tijdige betaling niet mogelijk is.