Wat wij van jou verwachten

Opdrachten verstrekken en intrekken

De meeste werkzaamheden zullen wij pas voor jou verrichten nadat jij daar opdracht toe hebt gegeven en akkoord bent gegaan met onze uurtarieven en de geoffreerde bedragen. Afhankelijk van het soort opdracht (advisering, aangifte, jaarrekening) beschouwen wij de verleende opdracht als doorlopend en gaan er dus vanuit dat wij jouw aangifte en/of jaarrekening het volgende jaar weer mogen opstellen. Deze werkzaamheden worden door ons ruim van tevoren ingepland. Wil je de opdracht intrekken, doe dat dan tijdig en schriftelijk.

Aanlevering van informatie 

Wij verwachten dat je alle informatie aanlevert die relevant is voor de door ons te verzorgen werkzaamheden. Om je daarbij te helpen, hebben wij een checklist aangifte inkomstenbelasting opgesteld.

Vragen over de factuur

Mocht je vragen of opmerkingen over een factuur hebben, dan verzoeken wij je binnen 8 dagen te reageren. Na deze termijn gaan wij er vanuit dat de factuur geen onduidelijkheden of onjuistheden bevat en dat betaling binnen de betalingstermijn zal plaatsvinden.

Betaling van declaraties 

Wij zien het als een vorm van waardering voor ons werk als onze rekeningen binnen de betaaltermijn worden voldaan. De uiterste betaaltermijn is 14 dagen. Als de factuur ná deze termijn van 14 dagen niet is betaald, zullen wij jou schriftelijk of telefonisch benaderen. Ontvangen wij daarna geen betaling, dan sturen wij een tweede en laatste herinnering. Mocht ook na deze herinnering betaling uitblijven, dan zullen wij de vordering overdragen aan ons incassobureau. Bovendien voeren we vanaf de tweede herinnering geen werkzaamheden meer voor jou uit.

Betalingsregeling 

Mocht direct na ontvangst van de declaratie al duidelijk zijn dat je die niet binnen de termijn kunt betalen, dan vernemen wij dat graag direct. Wellicht kunnen wij dan een betalingsregeling treffen. We doen dat alleen als je tijdig meldt dat tijdige betaling niet mogelijk is.