Privacy Statement

 

Privacy Statement  maatschap Bouwman & Veldhuijzen

 

Inhoud

Inleiding

01.   Welke persoonsgegevens verwerken wij?

02.   Verwerkt Bouwman & Veldhuijzen ook bijzondere persoonsgegevens?

03.   Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

04.   Hoe beschermen wij je privacy?

05.   Speciale informatie voor ouders

06.   Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

07.   Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

08.   Je privacyrechten

09.   Het gebruik van cookies

10.   Contactgegevens

11.   Wijzigingen in onze privacy statement

  

 

Inleiding

 

Bouwman & Veldhuijzen is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van Bouwman & Veldhuijzen is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  

1.     Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

 

Bouwman & Veldhuijzen kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens. Bouwman & veldhuijzen kan onder andere de volgende persoonsgegevens van je verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Emailadres 
 • Financiële gegevens (zakelijk en privé)
 • Betaalgegevens 
 • IP-adres 
 • ID-bewijs (kopie paspoort of rijbewijs)
 • Social media
 • Kenteken auto
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

2.     Verwerkt Bouwman & Veldhuijzen ook bijzondere persoonsgegevens? 

 

Bouwman & Veldhuijzen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- burgerservicenummer (BSN) 

3.     Met welk doel verwerken wij je gegevens? 

 

Bouwman & Veldhuijzen verwerkt je persoonsgegevens om met je te kunnen communiceren, onze diensten aan te bieden, je van informatie te kunnen voorzien en om de overeenkomst aangaande de verwerking van je administratie te kunnen uitvoeren.

Bouwman & Veldhuijzen verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Voor het uitvoeren van de verkregen opdracht; 
 • Om je te informeren over (wijzigingen in) onze producten en diensten; 
 • Voor het afhandelen van betalingen; 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren; 
 • Om onze diensten te personaliseren aan jouw voorkeuren; 
 • Om onze diensten te optimaliseren; 
 • Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden. 

 

4.     Hoe beschermen wij je privacy? 

 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot jouw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. 

Mocht je toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 10.

5.     Speciale informatie voor ouders 

 

Alhoewel de diensten van Bouwman & Veldhuijzen doorgaans niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar oud, is ons beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonsgegevens van kinderen.  

Wij raden ouders daarom ten zeerste aan de online activiteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 10. 

 

6.     Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? 

 

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. 

 

7.     Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

  

8.     Je privacyrechten 

 

Als je wilt weten of alle persoonsgegevens die Bouwman & Veldhuijzen van je heeft juist zijn, dan kun je ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens jou onjuist, onvolledig of overbodig, dan kun je ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder punt 10.  

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.  

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

9.     Het gebruik van cookies 

 

Bouwman & Veldhuijzen maakt gebruik van: 

Javascripts; deze zorgen ervoor dat je browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in; 

Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) je surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”. 

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die je surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en heb je de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als je ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kun je cookies ook verwijderen via de instellingen van je browser.   

Google Analytics 

Bouwman & Veldhuijzen  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn. 

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  

Bouwman & Veldhuijzen heeft hier geen invloed op. Bouwman & Veldhuijzen heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

10.  Contactgegevens 

 

Voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door Bouwman & Veldhuijzen, kun je terecht bij: 

Sylvain Bouwman

033 489 29 30 

avg@bouwmanveldhuijzen.nl

 

11.  Wijzigingen in onze privacy voorwaarden 

 

Bouwman & Veldhuijzen behoudt het recht om de privacy voorwaarden aan te passen. De meest actuele versie kunt je terugvinden op onze website.