Gedragscode

Bouwman & Veldhuijzen werkt volgens de onderstaande principes:

Reglementair

We leveren uitsluitend producten die volgens de regels zijn. Daarbinnen streven wij naar het optimale resultaat voor onze klanten.

Legaliteit

We adviseren niet over illegale zaken.

Discretie

Wij spreken nooit met derden over onze klanten. Er worden ook geen namen genoemd.

Fair play

Klanten krijgen alleen de werkelijke en reële waarde in rekening gebracht van het product of de geleverde dienst.

Respect

We gaan respectvol met elkaar om. Dit houdt in dat we elkaar de waarheid vertellen, maar wel op een fatsoenlijke manier.