Wetswijziging grensbedragen voor de wettelijke accountantscontrole

12 oktober 2016

Het is inmiddels een aantal maanden geleden dat de wetswijziging over de grensbedragen voor de wettelijke accountantscontrole van kracht is gegaan.

De grensbedragen van de criteria voor middelgrote rechtspersonen zijn vanaf 1 november 2015 dusdanig verruimd dat huidige middelgrote (controleplichtige) ondernemingen na toepassing van de nieuwe grensbedragen kunnen vallen onder de classificatie ‘kleine rechtspersonen’ en niet meer controleplichtig zijn. Deze ondernemingen zijn niet langer verplicht hun administratie door een accountant te laten controleren. Met het vervallen van de accountantscontrole, vervallen ook de daarbij behorende extra accountantswerkzaamheden.

Als uw onderneming sinds kort is overgegaan van de classificatie middelgroot naar klein heeft u waarschijnlijk al kunnen profiteren van de reden van de wetswijziging: een behoorlijke lastenverlichting! En daarmee ook van een kostenbesparing op de accountantskosten.

Na een aantal maanden gewend te zijn aan dit nieuwe regime waarbij u eigenlijk geen accountant meer nodig heeft, is de vraag wellicht gerezen eens verder te gaan kijken, bijvoorbeeld om een overstap te maken naar een andere adviseur of om gewoon eens horen wat een andere adviseur u kan bieden. U bent tenslotte niet voor niets op onze website beland en spreekt het u aan wie wij zijn als kantoor.

Nog even in het kort: wij zijn een fiscaal advies- en administratiekantoor uit Amersfoort. Onze toegevoegde waarde is dat wij ons voor u inzetten op fiscaal, administratief, bedrijfskundig en financieel vlak in de mate die voor u wenselijk is. Zo kunnen wij u ontzorgen zodat uw organisatie de benodigde ruimte heeft om haar doelen te bereiken. Daarnaast kunnen wij uw organisatie ook versterken door kansen te zien en oplossingen te bieden. Verder zijn persoonlijkheid, kwaliteit, deskundigheid, integriteit, plezier en professionaliteit onze uitgangspunten voor de uitoefening van ons werk.

Ons kantoor heeft er bewust voor gekozen geen ‘accountantskantoor’ te zijn. Het zijn van ‘accountant’ brengt nogal wat formaliteiten met zich mee waarvan het vervullen weer extra tijd en geld kost.

Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit het kleinbedrijf. Maar wij hebben ook middelgrote ondernemingen als cliënt. Voor deze cliënten werken wij nauw samen met een registeraccountant. Dus als u in de toekomst (weer) in de categorie middelgroot valt, kunnen wij uw belangen blijven behartigen.

Overstappen kan iets zijn waar u tegenop ziet. Maar overstappen is eigenlijk helemaal niet zo complex. Het is het handigst om per 1 januari over te stappen omdat wij dan met een schone lei kunnen beginnen.

Als u enthousiast bent geworden over wie wij zijn, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor telefonisch (033 489 29 30) of per mail een afspraak met ons inplannen.

Terug naar overzicht