Wetswijziging grensbedragen voor de wettelijke accountantscontrole

12 oktober 2016

Het is inmiddels een aantal maanden geleden dat de wetswijziging over de grensbedragen voor de wettelijke accountantscontrole van kracht is gegaan.

De grensbedragen van de criteria voor middelgrote rechtspersonen zijn vanaf 1 november 2015 dusdanig verruimd dat huidige middelgrote (controleplichtige) ondernemingen na toepassing van de nieuwe grensbedragen kunnen vallen onder de classificatie ‘kleine rechtspersonen’ en niet meer controleplichtig zijn. Deze ondernemingen zijn niet langer verplicht hun administratie door een accountant te laten controleren. Met het vervallen van de accountantscontrole, vervallen ook de daarbij behorende extra accountantswerkzaamheden.

Als jouw onderneming sinds kort is overgegaan van de classificatie middelgroot naar klein heb je waarschijnlijk al kunnen profiteren van de reden van de wetswijziging: een behoorlijke lastenverlichting! En daarmee ook van een kostenbesparing op de accountantskosten.

Na een aantal maanden gewend te zijn aan dit nieuwe regime waarbij je eigenlijk geen accountant meer nodig hebt, is de vraag wellicht gerezen eens verder te gaan kijken, bijvoorbeeld om een overstap te maken naar een andere adviseur of om gewoon eens horen wat een andere adviseur jou kan bieden. Jij bent tenslotte niet voor niets op onze website beland en spreekt het je aan wie wij zijn als kantoor.

Nog even in het kort: wij zijn een fiscaal advies- en administratiekantoor uit Amersfoort. Onze toegevoegde waarde is dat wij ons voor jou inzetten op fiscaal, administratief, bedrijfskundig en financieel vlak in de mate die voor jou wenselijk is. Zo kunnen wij jou ontzorgen zodat jouw organisatie de benodigde ruimte heeft om haar doelen te bereiken. Daarnaast kunnen wij jouw organisatie ook versterken door kansen te zien en oplossingen te bieden. Verder zijn persoonlijkheid, kwaliteit, deskundigheid, integriteit, plezier en professionaliteit onze uitgangspunten voor de uitoefening van ons werk.

Ons kantoor heeft er bewust voor gekozen geen ‘accountantskantoor’ te zijn. Het zijn van ‘accountant’ brengt nogal wat formaliteiten met zich mee waarvan het vervullen weer extra tijd en geld kost.

Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit het kleinbedrijf. Maar wij hebben ook middelgrote ondernemingen als cliënt. Voor deze cliënten werken wij nauw samen met een registeraccountant. Dus als je in de toekomst (weer) in de categorie middelgroot valt, kunnen wij jouw belangen blijven behartigen.

Overstappen kan iets zijn waar je tegenop ziet. Maar overstappen is eigenlijk helemaal niet zo complex. Het is het handigst om per 1 januari over te stappen omdat wij dan met een schone lei kunnen beginnen.

Als je enthousiast bent geworden over wie wij zijn, nodigen wij je graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je kunt hiervoor telefonisch (033 489 29 30) of per mail een afspraak met ons inplannen.

Terug naar overzicht