Van 'Kleineondernemersregeling' naar 'Omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting': wat zijn de gevolgen?

12 juli 2019

Vanaf 2020 wordt de 'Kleineondernemersregeling' vervangen door de 'Omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting'.

De huidige KOR
Onder de huidige regeling draagt een ondernemer (een zzp’er, een eenmanszaak of een maatschap/V.O.F) geen btw af als per jaar minder dan € 1.345 verschuldigd is. Als er meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 moet worden afgedragen, krijg je een korting op de af te dragen btw. Deze regeling is automatisch van toepassing als de btw binnen deze grenzen blijft.

De nieuwe regeling, de OVOB
Vanaf 2020 wordt de KOR dus vervangen door de “OVOB”. Je komt er dan niet meer automatisch voor in aanmerking, je moet er van te voren voor kiezen. Die keuze kun je maken als je verwachte jaaromzet onder de € 20.000 exclusief btw blijft.

Voor de bepaling van deze € 20.000 telt mee:
- alle in Nederland verrichte leveringen van goederen en diensten die btw-belast zijn;
- de omzet van diensten die vrijgesteld is van btw omdat sprake is van:

 • de levering van onroerende zaken;
 • verhuur van onroerende zaken;
 • leveringen en diensten van betaalmiddelen en effecten;
 • financiële diensten of verzekerings- en herverzekeringsdiensten.


Dit betekent dat andere vrijgestelde diensten, zoals medische diensten, journalistiek en onderwijs (bijvoorbeeld muziekonderwijs aan mensen onder de 21 jaar), niet meetellen voor deze omzet. Houd er rekening mee dat als je bijvoorbeeld een (vakantie)woning verhuurt naast je eigenlijke ondernemingsactiviteiten, die omzet meetelt voor de vraag of je onder die € 20.000 blijft.

Wat ook nieuw is, is dat voor de OVOB gekozen kan worden ongeacht de rechtsvorm, waardoor deze regeling dus ook geldt voor rechtspersonen, zoals BV’s, stichtingen en verenigingen.  

Maar wat betekent de OVOB? Kies je voor de nieuwe regeling, dan heeft dat deze gevolgen:

 • Je brengt geen btw meer in rekening op je factuur, en je draagt dus ook geen btw af;
 • Maar je mag ook geen btw meer aftrekken op je zakelijke kosten en investeringen;
 • Je doet geen btw-aangifte meer, behalve in een aantal gevallen. Zie daar meer over via deze link;
 • Er dient een beperkte administratie bijgehouden te worden;
 • De keuze geldt voor drie jaar.

Het grote verschil met de huidige KOR is, dat je geen voordeel meer hebt doordat je de aan de klant doorberekende btw feitelijk niet aan de belastingdienst hoeft af te dragen. Of je valt onder de OVOB en dan breng je geen btw meer in rekening, of je valt er niet onder en dan breng je wel btw in rekening, die je ook aan de belastingdienst moet afdragen (ongeacht de hoogte van het bedrag).
 
Wat zijn de gevolgen als je niet kiest voor de OVOB?

 • Je brengt wel btw in rekening op je factuur, en draagt deze btw ook af;
 • Je kan wel de btw over je zakelijke kosten en investeringen in aftrek brengen als voorbelasting;
 • Je doet wel btw-aangifte.

Wil je weten of je gebruik kunt maken van de OVOB, kijk dan hier.  

Indien je hebt gekozen voor de OVOB en je blijkt toch boven je verwachting meer dan € 20.000 omzet te hebben, dan dien je dit te melden bij de Belastingdienst en moet je vanaf het overschrijden van de drempel wel weer btw-aangifte doen en btw in rekening brengen.

Als je vanaf 1 januari 2020 gebruik wilt maken van de OVOB, kun je je tot uiterlijk 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst via dit aanmeldformulier.

Of het voor jou voordelig kan zijn om voor de OVOB te kiezen, hangt er onder andere vanaf of je klanten particulier zijn of ondernemer. Zo maakt het voor een particulier niet uit of er wel of niet btw in de prijs zit, zolang de prijs maar hetzelfde blijft (dus € 121 inclusief btw of € 121 zonder btw). Voor een ondernemer maakt dat wel uit, omdat € 100 + € 21 btw wat anders is dan € 121 zonder btw.

Wil je weten of het voor jou voordelig is om je wel of niet aan te melden voor de OVOB, neem dan contact met ons op. We zullen je dan persoonlijk adviseren bij het maken van de keuze. Houd er rekening mee dat daar wel kosten aan verbonden zijn.  

© Bouwman & Veldhuijzen

12 juli 2019

 

Terug naar overzicht