Business Boost Dag was een groot succes!

15 oktober 2018

Op 12 oktober organiseerde Bouwman & Veldhuijzen samen met haar strategische partners, CoinCare en Vrielink & Co, een informatieve en inspirerende dag voor haar klanten en inroducees. De belangrijkste conclusies van de dag op een rij:


Innovatie

Kunstmatige intelligentie (AI) maakt spectaculaire ontwikkelingen mee. Deze progressie raakt ook zeer de financiële dienstverlening. De verwachting is dat veel werkzaamheden van de administrateur op zeer korte termijn zullen worden volledig geautomatiseerd kunnen worden. Om te kunnen profiteren van deze ontwikkelingen is het essentieel dat je als ondernemer gebruik maakt van de cloud oplossingen.

Stuurinformatie

De waarde van 'de fiscalist' of 'accountant' zal steeds meer komen te liggen op het voorzien van stuurinformatie voor de ondernemer en hem/haar te begeleiden bij de interpretatie hiervan. De klankbord functie in combinatie met de actuele stuurinformatie, zal de ondernemer helpen om kwalitatief hoogwaardige keuzes te kunnen nemen. 

Pro-actief fiscaal advies

De fiscalisten maakten glashelder dat pro-actief advies alleen mogelijk is, wanneer de ondernemer tijdig en concreet de te nemen stappen voorlegt. Bij investeringen, bij verkoop, bij overnames, samenwerkingen, bij wijzigingen van het resultaat of de omzet, bij de start van nieuwe activiteiten, bij belangrijke wijzigingen in de privé situatie, is het belangrijk dat tijdig overleg plaats vindt om af te stemmen met welke fiscale aspecten rekening gehouden dient te worden. Veel zaken kunnen achteraf niet meer rechtgetrokken worden.  

Afsluiting

De ingediende vragen (uiteenlopend van hoe om te gaan met verliezen uit het verleden tot en met het slim wegwerken van rekening courant schulden van de DGA) werden door het panel van experts beantwoord. In de laatste presentatie werd een stappenplan voor intelligent money management doorgenomen. Het merendeel van de ondernemers bleef hierna nog heel lang netwerken. Aan de reacties gemeten, kunnen we terugzien op een zeer vruchtbare dag die zeker een vervolg gaat krijgen.

Img 0791
Terug naar overzicht