Financiële diensten

Samen met jou zorgen we voor een correcte administratie. In overleg bekijken we welke werkzaamheden wij uitvoeren en wat jijzelf blijft doen. Natuurlijk staan we je bij met de nodige adviezen.

Financiële administratie

 • Samenstellen van de jaarrekening 
 • Samenstellen tussentijdse rapportage
 • Samenstellen begroting
 • Samenstellen publicatiebalans voor de BV
 • Notuleren aandeelhoudersvergadering van de BV
 • Opzetten en inrichten van de financiële administratie
 • Verwerken van de financiële administratie
 • Inrichten van administratieve organisatie en interne organisatie
 • Advisering en begeleiding in automatisering
 • Analyse van resultaatontwikkeling
 • Optimaliseren / opzetten van managementrapportages
 • Internetbankieren

Financieel advies

 • Advisering inzake optimale rechtsvorm van uw onderneming
 • Advies bij investeringen
 • Begeleiding bij de aanvraag van financieringen
 • Bijstaan bij onderhandelingen met banken
 • Opstellen bezwaar- en beroepschriften
 • Voeren van correspondentie met belastingdienst en uitvoeringsinstanties
 • Ondersteuning bij opstellen ondernemingsplan
 • Beoordelen en inrichten van de administratieve organisatie en interne beheersing 
 • Ondersteuning bij verkoop/staking onderneming
 • Opstellen van diverse contracten tot koop, huur enz. enz.
 • Begeleiding van startende ondernemers
 • Begeleiding van de automatisering in samenhang met de administratie