Financiële diensten

Samen met u zorgen we voor een correcte administratie. In overleg bekijken we welke werkzaamheden wij uitvoeren en wat u zelf blijft doen. Natuurlijk staan we u bij met de nodige adviezen.

Financiële administratie

 • Samenstellen van de jaarrekening 
 • Samenstellen tussentijdse rapportage
 • Samenstellen begroting
 • Samenstellen publicatiebalans voor de BV
 • Notuleren aandeelhoudersvergadering van de BV
 • Opzetten en inrichten van de financiële administratie
 • Verwerken van de financiële administratie
 • Inrichten van administratieve organisatie en interne organisatie
 • Advisering en begeleiding in automatisering
 • Analyse van resultaatontwikkeling
 • Optimaliseren / opzetten van managementrapportages
 • Internetbankieren

Financieel advies

 • Advisering inzake optimale rechtsvorm van uw onderneming
 • Advies bij investeringen
 • Begeleiding bij de aanvraag van financieringen
 • Bijstaan bij onderhandelingen met banken
 • Opstellen bezwaar- en beroepschriften
 • Voeren van correspondentie met belastingdienst en uitvoeringsinstanties
 • Ondersteuning bij opstellen ondernemingsplan
 • Beoordelen en inrichten van de administratieve organisatie en interne beheersing 
 • Ondersteuning bij verkoop/staking onderneming
 • Opstellen van diverse contracten tot koop, huur enz. enz.
 • Begeleiding van startende ondernemers
 • Begeleiding van de automatisering in samenhang met de administratie