Expertise

Naast ons algemene dienstenpakket zijn we trots op onze expertise op terreinen waarin we voorop lopen in de wereld van de fiscale dienstverlening.

Wij dragen bij aan kennisontwikkeling, via artikelen in tijdschriften en vakliteratuur en als vraagbaak voor collega’s. Als klant maak jij direct gebruik van onze expertise.

Wij hebben expertise op de volgende terreinen:

Overnames en bedrijfsopvolging

 • Administratieve en fiscale consequenties bij bedrijfsopvolging
 • Fiscale screening van de administratie van een over te nemen onderneming

Herstructurering en samenwerking

 • Van een kerstboom aan vennootschappen weer een overzichtelijk geheel maken
 • Fiscale begeleiding bij samenvoegen van twee of meer bedrijven
 • Opzetten van de juiste structuur om een samenwerking vorm te geven

Rechtsvormen

 • Advisering omtrent de rechtsvorm van een onderneming
 • De fiscale aspecten van de inbreng van een eenmanszaak of VOF in een BV en de begeleiding van de oprichting daarvan
 • Advisering over het onderbrengen van een gouden handdruk in een stamrecht-BV

Artiesten en evenementen

 • Fiscale advisering van een grote vakbond voor musici
 • Consequenties van het inhuren van binnen- of buitenlandse artiesten
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een subsidie voor een nieuw project van een orkest of theatergezelschap
 • Financiële administratie van een groot theaterfestival

Internationaal ondernemen

 • Fiscale gevolgen van werkzaamheden in het buitenland of leveringen aan buitenlandse ondernemers of particulieren
 • Fiscale gevolgen van het inkopen van diensten en producten in het buitenland

Omzetbelasting

Interim

 • Interim controller bij een concern als voorbereiding op de controle door een accountantskantoor
 • Bewindvoering en administratieve verwerking van een nalatenschap