Accountancy

Voor grote en middelgrote ondernemingen is een accountantscontrole noodzakelijk. Wij voorzien hier in door middel van een nauwe samenwerking met RDR Accountants en Adviseurs te Rotterdam.

Al vele jaren zorgt RDR voor de controles van door ons opgestelde jaarrekeningen en geeft een accountantsverklaring af.